Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.cas.upm.edu.ph:8080/xmlui/handle/123456789/524
Title: Abot-Kamay? abot-kaya?: pagsusuri sa epekto ng aksesibilidad ng mga serbisyong pangkalusugan sa pangkalusugang paghahangad.
Authors: de Vera, Clarissa M.
Keywords: Medical Health Service
Health Service Accessibility
Issue Date: Apr-2013
Abstract: Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa epekto ng aksesibilidad ng mga serbisyong pangkalusugan sa pangkalusugang paghahangad ng dalawang komunidad: komunidad ng mga nakatira sa relocation site at iyong mga informal setllers. Ang dalawang komunidad ay matatagpuan sa Rizal (KACSA) at sa Quezon City (Damayang Lagi). Upang malamang ang pagkakaiba ng dalawang komunidad sa pangkalusugang paghahangad, gumamit ang pag-aaral na ito ng survey at key informant interview (KII). Inilatag ang mga datos na nakalap sa pamamagitan ng mga table, mga chart at schematic diagram. Napag-alaman ng pag-aaral na ito na ang aksesibilidad ng mga serbisyong pangkalusugan ay may epekto sa pangkalusugang paghahangad ng mga mahihirap. Partikular na nakakaapekto ay ang pinansyal na akses, pisikal na akses at maging ang availability o pagkakaroon ng mga serbisyong pangkalusugan. Napatunayan ding kahit na parehong mahirap ang dalawang komunidad, ang pagkakaiba nila sa antas ng aksesibilidad ng mga serbisyo ang siyang naging dahilan ng pagkakaiba nila sa pangkalusugang paghahangad. Layunin din ng pagaaral na ito na magmungkahi ng mga polisiya na makapagpapaunlad sa pangkalusugang paghahangad ng mga mamamayan, lalo na ang mahihirap sa tulong ng mga datos na magbibigay linaw kung ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi naghahangad ng serbisyong pangkalusugan ang isang indibidwal.
URI: http://dspace.cas.upm.edu.ph:8080/xmlui/handle/123456789/524
Appears in Collections:BA Political Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CD-H47.pdf
  Until 9999-01-01
1.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.