Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.cas.upm.edu.ph:8080/xmlui/handle/123456789/2347
Title: ABSENT SI MA'AM: Ang Politikal na Ekonomiya ng Teacher Migration Mga Sanhi at Epekto nito
Authors: Cortes, Krizzia Kate L.
Issue Date: Mar-2011
Abstract: Sa kasalukyan, dumaranas ang mga pampublikong paaralan sa ating bansa ng kawalan ng mga mahuhusay na guro. Isa sa mga itinuturong dahilan ay ang patuloy na pag-alis ng mga Pilipinong guro upaiig magtrabaho sa ibang bansa, kapalit ng mas maunlad na pamumuhay. Sa pag-aaral na ito napatunayan na ang pinag-uugatan ng patuloy na migrasyon ng mga pampublikong guro patungong ibang bansa ay ang mababa at di-sapat na sweldong tinatanggap mula sa ating pamahalaan. Gayundin ang kawalan ng aksyon ng ating pamahalaan upang tugunan ang mga problemang ito ay klarong pagpapakita ng pagsuporta nito sa pag-eeksport ng mga mahuhusay na guro sa mga dayuhang bansa. Dahil dito, malinaw na nangangailangan na ng ganap na pagbabago sa sistemang nagluluwal ng ganitong mga suliranin. Upang maisakatuparan ito'y kinakailangang baguhin ang sistemang pang-ekonomiya ng ating bansa at lansagin ang mga relasyong nananaig sa loob ng sistemang ito.
URI: http://dspace.cas.upm.edu.ph:8080/xmlui/handle/123456789/2347
Appears in Collections:BA Development Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E378.pdf
  Until 9999-01-01
60.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.